Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


13.01.2020

Súťaž Frankofónia

Pri príležitosti Medzinárodného dňa Frankofónie 20. marca 2020 vyhlasuje Štátny pedagogický ústav v spolupráci s Francúzskym inštitútom na Slovensku súťaž metodických listov na tému Frankofónia na Slovensku.

Súťaž FRANKOFÓNIA

Pri príležitosti Medzinárodného dňa Frankofónie 20. marca 2020 vyhlasuje Štátny pedagogický ústav v spolupráci s Francúzskym inštitútom na Slovensku súťaž metodických listov na tému Frankofónia na Slovensku. Súťaž je určená pre všetkých učiteľov základných a stredných škôl ako i jazykových škôl. Skladá sa z dvoch kategórií: kategória pre učiteľov francúzskeho jazyka a kategória pre učiteľov všetkých ostatných vyučovacích predmetov. Najlepšie metodické listy budú ocenené finančnou odmenou 200€.

Viac o podmienkach súťaže nájdete na stránke Metodického portálu Štátneho pedagogického ústavu