Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


19.07.2018

ŠPÚ podporí koncertný projekt pre deti a mládež „Príbeh hudby“

Štátny pedagogický ústav podporí koncertný program Príbeh hudby, ktorý pripravil Bratislavský chlapčenský zbor. Potvrdil to riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk po pracovnom rokovaní so zástupcami známeho slovenského hudobného telesa.

„Zástupcovia Bratislavského chlapčenského zboru požiadali o posúdenie koncertného programu z pohľadu jeho súladu s aktuálne platným Štátnym vzdelávacím programom pre nižšie stredné vzdelávanie v oblasti Hudobná výchova. Ministerstvo školstva podmieňuje vyjadrením ŠPÚ odporúčanie, aby sa do projektu mohli zapojiť základné a stredné školy,“ uviedol riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk.

Po realizácii pilotného projektu spolu so Štátnou filharmóniou a Štátnym komorným orchestrom Žilina pripravuje Bratislavský chlapčenský zbor uvedenie koncertného programu Príbeh hudby so Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu. V spolupráci s RTVS bude 26. októbra „účasť“ na koncerte zabezpečená prostredníctvom priameho internetového prenosu aj pre základné školy na Slovensku.

Bratislavský chlapčenský zbor, ktorý pôsobí na našej kultúrnej scéne už 36 rokov, sa počas svojej existencie permanentne zameriaval aj na prácu s detským poslucháčom. Teleso, ktoré je oceňované doma aj v zahraničí, pravidelne spolupracuje so Slovenskou filharmóniou a Slovenským národným divadlom.

„ŠPÚ podporuje aktivity na skvalitnenie hudobného vzdelávania na Slovensku. Jednou z nich je bezosporu aj tento projekt, ktorý prispieva k presvedčeniu, že klasická hudba je stále živá a aktuálna aj pre súčasnú mladú generáciu. Nezanedbateľnou na takejto forme vzdelávania je nenásilná výchova k humanizmu a porozumeniu, čo pôsobí aj ako prevencia voči rôznym prejavom extrémizmu,“ doplnil riaditeľ ŠPÚ.