Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


03.09.2018

ŠPÚ inovoval na svojej webstránke Metodický portál

Metodický portál Štátneho pedagogického ústavu vznikol ako priestor pre metodickú podporu inovovaných Štátnych vzdelávacích programov. Sú na ňom všetky potrebné informácie, ktoré súvisia s inováciou ŠVP, ako aj metodické materiály, ktoré môžu byť pomôckou pri tvorbe školských vzdelávacích programov a vlastnom plánovaní vyučovacieho procesu.

"Okrem metodických podnetov sú tam k dispozícii aj vzdelávacie štandardy voliteľných predmetov a ponuka vzdelávacích aktivít ŠPÚ. Iniciatívni učitelia môžu prispievať na metodický portál svojimi námetmi, a tak sa o ne podeliť so širokou pedagogickou verejnosťou,“ zdôraznil riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk.