Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


12.04.2017

Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk rokoval so štátnou tajomníčkou rezortu školstva Oľgou Nachtmannovou

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk a štátna tajomníčka ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Oľga Nachtmannová sa zhodli v tom, že Slovensko by malo viac pomáhať pedagógom v slovenských vzdelávacích centrách v zahraničí.

„Pedagógovia, ktorí  pôsobia vo vzdelávacích centrách v rôznych štátoch Európy i v zámorí, sú spravidla rodičia slovenských detí. Svoju prácu učiteľa robia ako dobrovoľníci, bez nároku na odmenu vo svojom voľnom čase, ktorého majú veľmi málo, pretože sú zamestnaní, aby uživili svoju rodinu. Štát by im mal aspoň čiastočne túto záslužnú prácu kompenzovať,“ uviedol riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk s tým, že ŠPÚ s predstaviteľmi vzdelávacích centier nadviazal úzku spoluprácu aj prostredníctvom spoločných pracovných komisií. Komisia Štátneho pedagogického ústavu pre vypracovanie kurikulárnych materiálov k voliteľnému predmetu o dejinách a živote Slovákov žijúcich v zahraničí pre stredné školy zasadne po prvý raz v máji tohto roka. ŠPÚ momentálne čaká na výsledok recenzovania návrhu vzdelávacích štandardov pre vyučovací proces vo vzdelávacích centrách pre slovenské deti v zahraničí s predpokladom, že po zapracovaní zmien a vyjadrení rezortu školstva by v praxi mali začať platiť už od septembra  tohto roka. Okrem toho ŠPÚ pomáha vzdelávacím centrám pre Slovákov v zahraničí aj dodávaním učebníc a učebných pomôcok.

Zástupcovia rezortu školstva a ŠPÚ sa zaoberali aj otázkami posilnenia úrovne vyučovania matematiky, najmä na prvom stupni základných škôl, ako aj potrebou prepojenia seniorskej a mladej generácie v oblasti celoživotného vzdelávania.  Okrem iného rezonovali  témy koncepcie vyučovania cudzích jazykov, posilnenia kurikula v oblasti ľudských práv a nevyhnutnosť posilnenia rozvíjania manuálnych zručností  diagnostikovaných detí na druhom stupni základných škôl.