Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


09.11.2017

Poďakovanie za odborný príhovor na konferencii Materská škola je pre všetky deti

Predsedníčka Slovenského výboru svetovej organizácie pre predškolskú výchovu Monika Miňová poslala poďakovanie výskumnej a vývojovej zamestnankyni Štátneho pedagogického ústavu Miroslave Višňovskej za odborný príhovor na odbornej konferencii s medzinárodnou účasťou Materská škola je pre všetky deti, ktorá sa konala začiatkom novembra tohto roka v Košiciach.

Predsedníčka SV OMEP sa tiež poďakovala za doterajšiu spoluprácu a vyslovila nádej pre budúcu spoločnú podporu významu a poslania materských škôl, deklarovaných na konferencii.