Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


04.04.2017

ODBORNÍCI PREHODNOTILI RUP PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY S VYUČOVANÍM JAZYKA NEMECKEJ NÁRODNOSTNEJ MENŠINY

V Štátnom pedagogickom ústave sa konalo pracovné stretnutie zástupcov škôl s vyučovaním jazyka nemeckej národnostnej menšiny, ktoré iniciovali tieto školy v súvislosti s prehodnotením ich rámcového učebného plánu (RUP).

Na rokovaní, na ktoré boli prizvaní aj zástupcovia odboru financovania z rezortu školstva, sa riešili tri témy - úpravy v Rámcovom učebnom pláne (RUP), financovanie základných škôl s vyučovaním jazyka národnostnej menšiny a možnosti úpravy legislatívy vo vzťahu na rozdelenie tried na skupiny a zriaďovanie skupín. Výsledkom pracovného stretnutia je návrh úpravy RUP pre základné školy s vyučovaním jazyka národnostnej menšiny, ktorý by mohol byť platný od 01. 09. 2017.