Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


15.05.2018

Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk prijal špecialistu Svetovej banky pre oblasť vzdelávania Shahrama Paksima

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk prijal v ŠPÚ špecialistu Svetovej banky pre oblasť vzdelávania dr.Shahrama Paksima a zástupcu tejto inštitúcie v Prešove Vladimíra Benču. Hlavnou témou pracovného stretnutia bola problematika vzdelávania v základných školách, stredných školách a na gymnáziách na Slovensku.

„Na stretnutí  sme hovorili o systéme fungovania základného a stredného školstva na Slovensku, o pripravovaných zmenách v školstve v rámci národnej vzdelávacej reformy, ale aj o kompetenciách ŠPÚ vo vzťahu k školám a učiteľom. Informovali sme aj o najnovších vzdelávacích aktivitách, projektoch a experimentálnych overovaniach pilotných projektov ŠPÚ, ktoré by mali  priniesť lepšie prepojenie vzdelávania s rozvojom funkčnej gramotnosti žiakov a študentov od predprimárneho až po stredoškolské vzdelávanie,“ spresnil riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk.

Štátny pedagogický ústav, v spolupráci s Trnavskou univerzitou a ďalšími odborníkmi z praxe, v súčasnosti overuje pilotný projekt s pracovným názvom Technická škôlka, ktorý vychádza z modelu, úspešne zavedeného v Českej republike.

„So zástupcami Svetovej banky sme sa zhodli v názore, že takéto prepojenie výchovy, vzdelávania a rozvoja funkčnej gramotnosti už na úrovni materskej školy prirodzene podporuje rozvoj technických, prezentačných a ďalších zručností, ktoré uľahčia deťom i rodičom rozhodnúť sa neskôr pre technické zameranie štúdia na vyššom stupni škôl,“ doplnil riaditeľ ŠPÚ Ľ.Hajduk.

Zástupcovia Svetovej banky, na stretnutí v najstaršom vedeckovýskumnom inštitúte pre oblasť školstva a pedagogického výskumu na Slovensku, deklarovali, že informácie získané na pracovných stretnutiach s vybranými priamo riadenými organizáciami rezortu školstva, majú pomôcť vytvoriť projekt na podporu rozvoja vzdelávania v prešovskom kraji. Jeho hlavným cieľom je zefektívnenie odborného vzdelávania formou užšieho prepojenia pracovného trhu a formálneho výchovno-vzdelávacieho systému v školách.