Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


31.03.2017

Ľ: HAJDUK: NAJVYŠŠIE REZORTNÉ OCENENIA SV. GORAZDA SÚ MORÁLNYM OCENENÍM PRE UČITEĽOV

Desiatky pedagógov a osobností z oblasti školstva i spoločenského života si prevzali od ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Petra Plavčana Veľké a Malé medaily sv. Gorazda a ďakovné listy.

Slávnostné podujatie, ktoré sa konalo pri príležitosti Dňa učiteľov, sa uskutočnilo v priestoroch Hotela Bôrik v Bratislave.

Uznanie sa dostalo učiteľom ale aj ďalším zamestnancom štátnej správy a školskej samosprávy, odborníkom pôsobiacim na pracoviskách vysokých škôl, pedagógom a vychovávateľom v CVČ, ZUŠ, ako aj učiteľom, ktorí sú už na zaslúženom odpočinku. V dvoch prípadoch bolo udelené ocenenie in memoriam.

„Ocenenia sv. Gorazda sú pre učiteľov a zamestnancov z pedagogického prostredia morálnym ocenením, ktoré aspoň čiastočne nahrádza nie vždy doceňovanú náročnú prácu s deťmi v materských školách, základných a stredných školách, prácu so žiakmi so zdravotným a sociálnym znevýhodnením, s mimoriadne nadanými žiakmi, ale aj obetavú prácu so študentami na vysokých školách“, vyzdvihol výchovno-vzdelávaciu činnosť učiteľov a ďalších pedagogických pracovníkov v praktickej i akademickej pedagogickej sfére riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk.