Oficiálna web stránka Štátny pedagogický ústav

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Európsky deň jazykov 2019

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Európsky deň jazykov 2019

Cieľom Európskeho dňa jazykov je upozorniť na dôležitosť učenia sa jazykov, podporiť rozvoj viacjazyčnosti, jazykovej a kultúrnej rozmanitosti, interkultúrneho porozumenia i celoživotného vzdelávania. Pri príležitosti tohto dňa sú v Európe usporiadané rôzne podujatia a aktivity, napríklad súťaže, besedy, kvízy, televízne a rozhlasové programy, jazykové kaviarne.

Bližšie informácie k Európskemu dňu jazykov, rady pre organizátorov podujatí na základných a stredných školách, námety pre učiteľov sú k dispozícii v niekoľkých národných jazykoch vrátane slovenského jazyka na webovom sídle Európskeho centra pre moderné jazyky Rady Európy: https://edl.ecml.at/Home/test-home/tabid/3168/language/sk-SK/Default.aspx

Prehľad rôznych aktivít a podujatí k Európskemu dňu jazykov 2019, ktoré budú usporiadané v Slovenskej republike a v iných krajinách, sa nachádza na webovom sídle Európskeho centra pre moderné jazyky Rady Európy:

https://edl.ecml.at/Events/EventsDatabase/tabid/1772/language/en-GB/Default.aspx

Národná koordinátorka:
PhDr. Denisa Ďuranová

denisa.duranova@statpedu.sk