Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


14.10.2016

ŠPÚ zastupoval SR na medzinárodnom podujatí Európa sa začína na Lampeduse

Na medzinárodnom podujatí Európa sa začína na Lampeduse, ktorým organizátori reagovali na jednu z najväčších utečeneckých tragédií pri masovej migrácii na európsky kontinent 3. októbra 2013 – zahynulo vtedy 368 utečencov zo severnej Afriky, mal svoje zastúpenie aj Štátny pedagogický ústav v Bratislave. Na ostrove Lampedusa, ktorý sa stal symbolom migračnej krízy v Európe pre mnohé tragické udalosti, ku ktorým došlo pri masovej migrácii, sa stretlo vyše  300  delegátov, vrátane žiakov a učiteľov z desiatich krajín EÚ. Zástupcovia Fínska, Grécka, Írska, Lotyšska, Nemecka, Rakúska, Slovenskej republiky, Slovinska, Španielska, Švédska sa tu zišli na podnet Ministerstva školstva Talianska predovšetkým preto, aby zapojili žiakov stredných škôl z rôznych európskych krajín do vzdelávacích aktivít a diskusií, ktoré sa týkajú otázok ľudských práv s osobitným zameraním na migráciu a práva utečencov a žiadateľov o azyl. Slovenská delegácia, zastúpená národnou koordinátorkou za SR v Európskej agentúre pre špeciálne a inkluzívne vzdelávanie PhDr. Denisou Ďuranovou zo Štátneho pedagogického ústavu v Bratislave, PhDr. Ľubomírom Jaššom, Michaelou Florkovou, Žanetou Hrbkovou a Ferdinandom Jagelkom z Gymnázia A. Bernoláka v Námestove, sa zúčastnila na workshopoch a prednáškach, zameraných na problematiku migrácie, kde diskutovali o projektoch a aktivitách, ktoré sú realizované v ich strednej škole. Slovenské a talianske gymnázium, spomedzi všetkých zúčastnených škôl, ktoré sa medzinárodného podujatia zúčastnili, boli vybrané organizátormi aj na záverečnú slávnosť pri príležitosti Pamätného dňa.   

Bližšie informácie o medzinárodnom podujatí a projekty zapojených škôl sú dostupné na webovom sídle „Europe begins at Lampedusa“:  www.europalampedusa.it.