Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


11.10.2016

ŠPÚ bude spolupracovať na obsahu vzdelávania s ÚSŽZ aj s krajanmi zo zahraničia

Riaditeľ ŠPÚ doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD. sa so zástupkyňou Úradu pre Slovákov  žijúcich v zahraničí Vilmou Prívarovou dohodol na podrobnostiach spolupráce obidvoch inštitúcií pri príprave rozšírenia obsahu vzdelávania v povinných predmetoch základných škôl o dejinách a súčasnosti  Slovákov žijúcich v zahraničí. Zároveň sa dohodli na predbežných podmienkach prípravy na tvorbe obsahu učiva vo voliteľnom predmete pre stredné školy, ktorý bude zameraný najmä na možnosti praktického využitia informácií z prostredia zahraničných Slovákov pre potreby cestovného ruchu a obchodných služieb. Ten by mal byť prínosom  najmä pre študentov stredných odborných škôl s ekonomickým zameraním.

Pracovné stretnutie zástupcov oboch inštitúcií nadviazalo na rokovanie riaditeľov ŠPÚ a ÚSŽZ, na ktorom sa dohodli na vypracovaní a prijatí memoranda o spolupráci, predovšetkým v oblasti odbornej pedagogickej pomoci Slovákom, ktorí dlhodobo žijú najmä v juhovýchodnej a  západnej Európe, ako aj na americkom kontinente. Pre realizáciu takejto spolupráce vznikne v ŠPÚ predmetová komisia, v ktorej budú zastúpení aj odborníci, navrhnutí ÚSŽZ, z oblastí školstva v zahraničí, kde Slováci žijú.

„Samozrejme, keďže zo strany učiteľov detí slovenských rodičov, ktorí žijú dlhodobo v zahraničí, je záujem aj o didaktickú pomoc, budeme spolu hľadať riešenia aj pre takúto spoluprácu, napríklad v spoločnom vypracovaní učebníc a iných didaktických pomôcok“, uviedol riaditeľ ŠPÚ doc. Ľudovít Hajduk, ktorý prisľúbil ÚSŽZ desiatky odborných kníh pre účastníkov zasadnutia Sekcie pre západnú Európu a zámorie ÚSŽZ, ako aj pre delegátov Stálej konferencie SR a Slovákov žijúcich v zahraničí 2016. Obidve medzinárodné podujatia sa uskutočnia v dňoch 27. – 29. októbra tohto roka.