Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


17.01.2017

Riaditeľa ŠPÚ Ľ. Hajduka prijala štátna tajomníčka MŠVVŠ SR Oľga Nachtmannová

Riaditeľa Štátneho pedagogického ústavu doc. PhDr. Ľudovíta Hajduka, PhD. prijala dnes na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR štátna tajomníčka rezortu Oľga Nachtmannová, PhD. Hovorili spolu o plánovaných výskumných o možnostiach užšej vzájomnej spolupráce, aktivitách ŠPÚ v spolupráci s vysokými školami, ale aj o súčasnom stave školstva a jeho ďalších perspektívach. Nevyhli sa ani témam, ktoré sa týkajú cieľov Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania v oblasti základného, stredného a vysokého školstva na Slovensku.

„V súvislosti s aktuálnymi požiadavkami súčasnosti sa ŠPÚ osobitne zameriava na otázky, súvisiace s možnosťou zlepšenia výsledkov medzinárodných meraní žiakov vrátane PISA, prostredníctvom ktorej OECD zisťuje výsledky vzdelávania z pohľadu požiadaviek trhu práce, teda funkčnú gramotnosť žiakov z hľadiska teórie celoživotného vzdelávania. Spolu s NÚCEM pripravujeme diseminačné konferencie pre školy, ktoré by sa mali v jednotlivých krajoch Slovenska zrealizovať do konca mája tohto roka s cieľom zmapovať podrobnejšie situáciu a pripraviť metodické odporúčania pre praktické využitie v školách,“ uviedol po skončení rokovania riaditeľ ŠPÚ doc. Ľ. Hajduk.