Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


03.02.2017

Riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk: „Združenie učiteľov chémie je užitočné pre učiteľov aj pre žiakov“

Riaditeľ  Štátneho pedagogického ústavu doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD. ocenil na  5. národnej konferencii Združenia učiteľov chémie päťročnú činnosť tejto organizácie.

„ Združenie učiteľov chémie je užitočné pre učiteľov aj pre žiakov, čo vedie k rozvíjaniu didaktických zručností učiteľov, k vzniku kvalitných metodík a v konečnom dôsledku k výchove vzdelaných žiakov a úspešných chemikov v praxi“, povedal vo svojom príhovore riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk.

Na podujatí, ktoré sa konalo  na Fakulte prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, riaditeľ ŠPÚ informoval učiteľov chémie a hostí z akademickej a pedagogickej obce o pripravovaných aktivitách, ktoré majú pomôcť školám vzdelávať žiakov tak, aby boli úspešní v medzinárodných meraniach vrátane PISA. 

„NUCEM má do pol roka pripraviť obsiahlu správu z analýz výsledkov certifikovaného merania žiakov PISA, v nadväznosti na to ŠPÚ pripraví súbor metodicko-didaktických odporúčaní  pre učiteľov. Okrem toho, že budú na našej webovej stránke, predstavíme ich aj v sérii workshopov, ktoré zorganizujeme v priebehu mája a júna tohto roka po celom Slovensku tak, aby sa ich zúčastnili zástupcovia všetkých základných škôl. Určíme didaktikov, ktorí vypracujú odborné materiály, budú poskytovať informácie a odpovedať na otázky učiteľov a riaditeľov základných škôl“, uviedol doc. Ľ. Hajduk.