Ministerstvo práce


03.11.2016

Riaditeľ ŠPÚ Ľ.Hajduk otvoril Slovenskú a českú regionálnu akadémiu: Inkluzívne a demokratické školské prostredie pre všetkých

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD. otvoril dnes v Šamoríne, za účasti veľvyslankyne Nórskeho kráľovstva v SR, jej excelencie Ingy Magistad, Slovenskú a českú regionálnu akadémiu 2016 - „Inkluzívne a demokratické školské prostredie pre všetkých”. Cieľom  vzdelávacieho programu je posilniť kompetencie pedagogických pracovníkov, pôsobiacich vo výchovno-vzdelávacom procese v školách, v oblasti implementácie a podpory vzdelávania k demokratickému občianstvu a ľudským právam. Vzdelávací program je konkrétne zameraný na podporu takéhoto školského prostredia v Slovenskej republike a v Českej republike. Vrámci medzinárodnej pilotnej konferencie, do ktorej sa okrem Štátneho pedagogického ústavu zapojili rezorty školstva a spravodlivosti, NÚCEM, MPC a Nadácia Otvorenej spoločnosti, vystúpila v panelovej diskusii aj výkonná riaditeľka Európskeho Wergeland Centra Ana-Perona Fjeldstad, riaditeľka Národního ústavu pro vzdělávání Helena Úlovcová a za ŠPÚ PhDr. Denisa Ďuranová.

„Na pilotnej konferencii tejto Slovenskej a českej regionálnej akadémie si zúčastnení ozrejmia, čo sme v oboch krajinách dosiahli, kam mierime pri rozvíjaní inkluzívneho školského prostredia, ako chceme podporiť vytvorenie systému demokratického a inkluzívneho školského rozvoja a inkluzívneho školského prostredia pre všetkých. Na konferencii, ale predovšetkým v ďalšom pokračovaní vzdelávacieho programu Slovenskej a českej regionálnej akadémie, bude to najdôležitejšie, aby sme si vyskúšali, ako optimálne sa dokážu školy zapojiť do spoločenského a komunitného života, do komunitných väzieb a miestnych partnerstiev v praktickom živote“, uviedol riaditeľ ŠPÚ doc. Ľudovít Hajduk.

Slovenská a česká regionálna akadémia je podporená v rámci bilaterálneho fondu na národnej úrovni v rámci grantov z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska (Granty EHP a Nórska 2009 – 2014 v Slovenskej republike).