Ministerstvo práce


28.10.2016

Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk vystúpil v Bratislave na Stálej konferencii SR a Slováci žijúci v zahraničí 2016

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, vo svojom vystúpení v Bratislave na Stálej konferencii Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2016, informoval o podrobnostiach ďalšej spolupráce ŠPÚ s krajanmi žijúcimi mimo územia Slovenska.

„Štátny pedagogický ústav vidí možnosti v oblasti odbornej pedagogickej pomoci Slovákom, ktorí dlhodobo žijú najmä v juhovýchodnej a  západnej Európe, ako aj na americkom kontinente. Pre realizáciu takejto spolupráce vznikne v ŠPÚ predmetová komisia, v ktorej budú zastúpení aj odborníci, navrhnutí Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí z oblastí, kde žijú početnejšie slovenské komunity,“ uviedol riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk vo vystúpení pred delegátmi Stálej konferencie a doplnil, že spolupráca bude spočívať napríklad aj v rozšírení obsahu vzdelávania v povinných predmetoch základných škôl o dejinách a súčasnosti  Slovákov žijúcich v zahraničí, ako aj v obsahu učiva vo voliteľnom predmete pre stredné školy, ktorý bude zameraný najmä na možnosti praktického využitia informácií z prostredia zahraničných Slovákov pre potreby cestovného ruchu a obchodných služieb. „Keďže zo strany učiteľov detí slovenských rodičov, ktorí žijú dlhodobo v zahraničí, je záujem aj o didaktickú pomoc, budeme spolu hľadať riešenia aj pre takúto spoluprácu, napríklad v spoločnom vypracovaní učebníc a iných didaktických pomôcok“, doplnil riaditeľ ŠPÚ doc. Ľudovít Hajduk. ŠPÚ už vyčlenil pre Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí desiatky odborných kníh pre účastníkov zasadnutia Sekcie pre západnú Európu a zámorie ÚSŽZ, ako aj pre delegátov Stálej konferencie SR a Slovákov žijúcich v zahraničí 2016, ktoré sa v týchto dňoch konajú v Bratislave.