Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


21.10.2016

Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk prijal prezidentku Združenia základných škôl Slovenska

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD. prijal dnes v ŠPÚ prezidentku Združenia základných škôl Slovenska Mgr. Alenu Petákovú a členku výboru ZZŠS PaedDr. Lenku Kampmillerovú. Hovorili spolu o najdôležitejších úlohách a potrebách učiteľov a základných škôl v nadchádzajúcom období. Zástupcovia ZZŠS sa vyslovili  za užšiu spoluprácu ŠPÚ a škôl pri tvorbe učebných osnov školských vzdelávacích programov  pre jednotlivé ročníky a predmety s cieľom presnejšie vymedziť obsah a hĺbku učiva, ktoré je so žiakmi potrebné prebrať. Učitelia by privítali viac metodických materiálov,  ktoré by mohli využiť priamo vo vyučovacom procese, ako aj metodické príručky pre začínajúcich učiteľov. Ďalšou témou, o ktorej zástupkyne ZZŠS diskutovali podrobnejšie, bolo fungovanie školských klubov v ZŠ. Obe strany sa zhodli sa na tom, že ŠK sú pre výchovu a vzdelávanie detí dôležité. Prezidentka a členka výboru ZZŠS informovali riaditeľa ŠPÚ aj o situácii v predmete angličtina na prvom stupni ZŠ a o stave inklúzie v ZŠ na Slovensku.