Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


24.10.2016

Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk prijal predsedu Folklórnej únie na Slovensku

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD. prijal dnes predsedu Folklórnej únie na Slovensku Mgr. art. Štefana Zímu.  Hovorili spolu najmä o možnostiach posilnenia regionálnej výchovy v základných školách, ako aj o účasti žiakov na folklórnych kultúrnych podujatiach. Zároveň diskutovali o podpore mimoškolských aktivít žiakov v detských súboroch.

„Prostredníctvom zážitkového učenia a praktických ukážok slovenského folklóru chceme posilňovať výchovnú zložku vzdelávania, hodnotovú orientáciu a tvorivosť našich žiakov, najmä prostredníctvom  posilnenia regionálnej výchovy v školách“, uviedol riaditeľ ŠPÚ doc. Ľudovít Hajduk.