Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


15.12.2016

Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk prebral záštitu nad jazykovým festivalom Lingva Fest 2017

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD. prebral záštitu nad medzinárodným jazykovým festivalom Lingva Fest 2017, ktorý sa bude konať v Bratislave na budúci rok v septembri za aktívnej účasti ŠPÚ. Na pracovnom stretnutí so zástupcom Ministerstva zahraničných vecí Jozefom Reinvartom a projektovým koordinátorom Občianskeho združenia Edukácia&Internet hovorili o návrhu využiť esperanto ako úvod do štúdia cudzích jazykov a rokovali o možnostiach vzájomnej spolupráce v oblasti jazykovej politiky na Slovensku. Okrem iného sa dohodli na vzájomnej výmene poznatkov, publikácií, prezentácii aktivít vrátane zverejňovania infoliniek s odkazom na didaktické učebné pomôcky, doplnkové materiály apod. pre žiakov základných a stredných škôl na Metodickom portáli ŠPÚ, ale aj na konkrétnych spoločných aktivitách formou spoločných projektov, konferencií a ďalších vzdelávacích podujatí .

„Zhodli sme sa na tom, že na Slovensku klesá záujem o štúdium cudzích jazykov a takisto na tom, že angličtina je predimenzovaná na úkor druhého cudzieho jazyka. Štátny pedagogický ústav  predloží rezortu školstva návrh alternatívneho rámcového učebného plánu pre základné školy, ktorý stanovuje angličtinu za povinný cudzí jazyk, ale školy si budú môcť druhý cudzí jazyk zvoliť podľa vlastného uváženia a vyučovať ho ako prvý cudzí jazyk. Naším zámerom je, aby takúto možnosť mohli školy využiť už od budúceho školského roka“, vysvetlil riaditeľ ŠPÚ doc. Ľudovít Hajduk.