Ministerstvo práce


15.11.2016

Riaditeľ ŠPÚ informoval delegátov celoslovenského pléna ZZŠS o ďalších plánoch ŠPÚ s cieľom pomôcť základným školám v praxi

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD. informoval delegátov celoslovenského pléna ZZŠS na zasadaní v Hornom Smokovci o ďalších plánoch ŠPÚ, ktoré pomôžu základným školám v praxi. Za jeden zo základných cieľov označil užšie prepojenie práce zamestnancov ŠPÚ s praktickým terénnym výskumom v školách, ktorý by zabezpečil efektívnu spätnú väzbu pre poznanie stavu výchovno-vzdelávacieho procesu v školách.

„Je to zásadná vec, aby sme vedeli jednoznačne zistiť, čo sa osvedčilo, a čo sa neosvedčilo zo ŠVP, v čom máte vy, učitelia, problémy, akými metodickými a didaktickými pomôckami vám môžeme pomôcť v didaktike, v prekonávaní ťažkých tém, aby sa naozaj naplnili cieľové požiadavky, ktoré sú v ŠVP,“ povedal riaditeľ ŠPÚ doc. Ľ. Hajduk.

ŠPÚ v spolupráci s diagnostickými centrami vypracoval pripomienky k návrhu Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania, ktoré ministerstvo akceptuje a zapracuje do NPRVV. Podobne, ŠPÚ pripravuje návrhy a pripomienky k ďalším oblastiam na jednotlivých stupňoch vzdelávacieho a výchovného systému. Riaditeľ tiež vyzval záujemcov z radov učiteľov a študentov doktorandských štúdií, aby sa prihlásili na stáž v ŠPÚ.

„Ponúkame učiteľom, doktorandom možnosť spolupráce formou stáže v ŠPÚ, pričom nie je vylúčené, že časom sa môžu z nich stať výskumní a vývojoví pracovníci ŠPÚ. V tomto smere sme oslovili pedagogické fakulty vysokých škôl, zatiaľ sa prihlásili piati záujemcovia“, doplnil riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk a vyzval učiteľov, aby so svojimi problémami a otázkami neváhali kontaktovať zamestnancov Štátneho pedagogického ústavu.