Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


21.11.2016

Putting CLIL into Practice

 

8:00 –   9:00 registrácia

9:00 –   9:30 otvorenie

9:30 – 10:30 Phil Ball – Putting CLIL into Practice

10:30 -  11:00 občerstvenie, káva, čaj*

11:00 - 11:45 2 paralelné workshopy (primárny CLIL  & CLIL na nižšom sekundárnom stupni)

11:45 - 12:15 občerstvenie, káva, čaj*

12:15 - 13:00 2 paralelné workshopy (primárny CLIL  & CLIL na nižšom sekundárnom stupni)

13:00 - 13:30 vyhodnotenie, tombola a ukončenie

*Občerstvenie pre účastníkov bolo zabezpečené vďaka podpore Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej

republiky a vydavateľstva Oxford University Press na Slovensku, za čo im organizátori podujatia srdečne ďakujú.

 

Rozpis workshopov

Prešov,  29. november 2016:

 

CLIL na primárnom stupni:

CLIL na nižšom sekundárnom stupni:

I. Roman Čančinov: The best of primary CLIL

I. Michal Bodorík: CLIL at History classes

II: Silvia Pokrivčáková: Primary e-CLIL

II. Michaela Sepešiová: The importance of educational

assessment in CLIL

 

Žilina, 30. november 2016:

 

CLIL na primárnom stupni:

CLIL na nižšom sekundárnom stupni:

I. Roman Čančinov: The best of primary CLIL

I. Danica Gondová: Let’s play CLIL

II: Silvia Pokrivčáková & EdWay: Primary e-CLIL

II. Michal Bodorík: CLIL at History classes

 

Bratislava on 1 December 2016:

CLIL na primárnom stupni:

CLIL na nižšom sekundárnom stupni:

I. Roman Čančinov: The best of primary CLIL

I. Danica Gondová: Let’s play CLIL

II: Silvia Pokrivčáková & EdWay: Primary e-CLIL

II. Kitty Páleníková & Zuzana Naštická: Manipulatives in

CLIL mathematics lessons

 

Bratislavské workshopy pokračujú od 15:00 vedeckou konferenciou New Perspectives on CLIL, bilingualism and plurilingualism (web stránka), na ktorej radi privítame aj všetkých účastníkov workshopov (svoj záujem o účasť na konferencii označte v registračnom formulári na workshopy.

Vstup pre účastníkov workshopov v PO, ZA a BA je bez poplatku).

 

Pracovné jazyky:

primárne angličtina (v kombinácii so slovenčinou/češtinou na workshopoch pre 1. st. vzdelávania)

 

Registrácia

Registrovať sa môžete prostredníctvom registračného formulára tu do 27. novembra 2016. Registračný poplatok: 10, - EUR na školu (nezáleží, koľko zástupcov sa z danej školy na workshopoch zúčastní).

Každý registrovaný účastník pri prezentácii dostane „konferenčný balíček“, ktorý obsahuje: certifikát    o účasti,     tlačený     program,     originál     faktúry,     informačné     materiály     ku     CLILu a informačné/propagačné materiály od partnerov konferencie.

Inštrukcie:

Z organizačných dôvodov požadujeme, aby sa zaregistroval každý účastník konferencie zvlášť (bez ohľadu na počet vyslaných učiteľov a zástupcov z jednej školy). Údaje z registračného formulára sú jediným podkladom pre vydanie konferenčného balíčka a povolenie vstupu do konferenčných priestorov.

Ak sa zúčastní viacero učiteľov a zástupcov z jednej školy, faktúru vystavíme len prvému zaregistrovanému účastníkovi. Ostatní budú zaregistrovaní na základe vyplneného registračného formulára - bez vystavenia ďalších faktúr. Škola platí za všetkých svojich učiteľov a zástupcov len jeden poplatok.

Po vyplnení registračného formulára dostanete na Váš e-mail do 2-3 dní potvrdenie o jeho prijatí a faktúru na zaplatenie registračného poplatku. Registrácia je ukončená až v momente pripísania registračného poplatku na účet konferencie. V závislosti od spôsobu uhradenia poplatku a banky, ktorej služby využívate, môže peňažný transfer trvať aj 3-4 dni. Po pripísaní poplatku na účet konferencie Vás na Váš e-mail zašleme potvrdenie o prijatí poplatku a skompletizovaní Vašej registrácie. Originál faktúry dostanete spolu s certifikátmi priamo na seminári, alebo Vám ho na požiadanie zašleme prostredníctvom Slovenskej pošty.

Registračný poplatok (jednotne 10 EUR za školu bez ohľadu na počet vyslaných zástupcov) zahŕňa: vstup, 2x konferenčné občerstvenie pre každého zaregistrovaného účastníka, tlačený program, certifikát/y účastníka/ov konferencie

Zrušenie registrácie

Plné vložné (po odpočítaní poplatkov na peňažné prevody) vrátime účastníkom, ktorí o to požiadajú do

22. novembra 2016 (vrátane). Po tomto termíne už nebudeme schopní registračný poplatok vrátiť (všetky služby už budú pre účastníka objednané). V takom prípade zašleme všetky konferenčné materiály účastníkom poštou.

Všetky informácie o seminároch a konferencii sú dostupné a priebežne aktualizované na stránke konferencie

tu:  http://www.jolace.com/conferences/conferences-2016/putting-clil-into-practice/