Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


25.01.2017

Program Pestalozzi – Vzdelávacie aktivity Rady Európy s termínom registrácie február 2017

Program Pestalozzi je programom Rady Európy zameraný na profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov s cieľom zefektívniť ich metodologické a didaktické postupy v rámci celoživotného vzdelávania.

1.     Vzdelávacia aktivita: Európsky workshop - Multiperspektivita vo výučbe dejepisu

Termín a miesto konania: 27. 3. – 31. 3. 2017, Rumunsko

Pracovný jazyk: anglický 

Počet medzinárodných účastníkov: 7

Termín ukončenia registrácie: 28. február 2017   

 

2.     Vzdelávacia aktivita: Európsky workshop - Pedagogika pre demokraciu a ľudské práva

Termín a miesto konania: 2. 4. – 5. 4. 2017, Španielsko

Pracovný jazyk: španielsky  

Počet medzinárodných účastníkov: 15

Termín ukončenia registrácie: 28. február 2017   

 

3.     Vzdelávacia aktivita: Európsky workshop - Kompetencie pre Európu

Termín a miesto konania: 4. 4. – 6. 4. 2017, Nemecko

Pracovný jazyk: nemecký

Počet medzinárodných účastníkov: 6

Termín ukončenia registrácie: 28. február 2017   

 

Bližšie informácie o uvedených vzdelávacích aktivitách, vrátane všetkých aktivít programu Pestalozzi  na rok 2017, sú dostupné na:

http://www.coe.int/en/web/pestalozzi/calendar

Informácie týkajúce sa registrácie na vzdelávacie aktivity cez on-line registračný systém a pokynov na registráciu sú dostupné na:   

http://www.coe.int/en/web/pestalozzi/how-to-participate

Webové sídlo Rady Európy pre program Pestalozzi:

http://www.coe.int/en/web/pestalozzi

Národná koordinátorka programu Pestalozzi pre SR:

doc. PhDr. Anna Butašová, CSc.

anna.butasova@statpedu.sk

 

Ďalšie informácie o vzdelávacích aktivitách programu Pestalozzi:

PhDr. Denisa Ďuranová

denisa.duranova@statpedu.sk