Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


05.01.2017

Pozvánka: Tri slovenské školy sa zapojili do 14. ročníka medzinárodnej projektovej súťaže v chémii VCÖ

Slovenské školy sa opäť zapojili do medzinárodnej projektovej súťaže, ktorú každé dva roky vyhlasuje Asociácia učiteľov chémie Rakúska (Verband der Chemielehrer Österreichs - VCÖ). Do 14. ročníka súťaže VCÖ sa zo Slovenska prihlásila Základná škola Gašpara Haina z Levoče, Základná škola s materskou školu kráľa Svätopluka zo Šintavy a 1. súkromné gymnázium v Bratislave. Každá zo škôl dostane na podporu realizácie projektu učebné pomôcky v hodnote približne 1000 eur, dve z nich podporila rakúska strana, jednu slovenská firma Kvant. Zástupcom škôl ich v Bratislave za účasti riaditeľa Štátneho pedagogického ústavu doc. PhDr. Ľudovíta Hajduka, PhD. odovzdá v pondelok 9. januára o 15.00 hod prezident VCÖ dr. Ralf Becker z rakúskeho kompetenčného centra pre didaktiku chémie spolu so zástupkyňou firmy Kvant  Beatou Zbitekovou.