Ministerstvo práce


10.11.2016

Pekná maďarská reč

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu vyhlásilo ďalší ročník súťaže Pekná maďarská reč pre základné a stredné školy s vyučovacím jazykom maďarským. Celoslovenské kolo v školskom roku 2016/2017 sa bude konať v dňoch 19. – 21. apríla 2017 v Gymnáziu a základnej škole Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským v Košiciach.

Pekná maďarská reč