Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


20.10.2016

Odborno-metodické podujatie Nové výzvy a potreby globalizovaného sveta vo vzdelávaní

Vážená pani učiteľka, vážený pán učiteľ,

27. októbra 2016 pripravujeme pre Vás odborno-metodické podujatie pod názvom Nové výzvy a potreby globalizovaného sveta vo vzdelávaní – Ako odpovedať v škole na niektoré aktuálne témy.

Cieľom podujatia je spoločne uvažovať a hľadať odpovede na nejednoduché otázky reflektujúce dynamický charakter súčasného sveta a formulovať možné (najlepšie a včasné) riešenia a prístupy vo výchove a vzdelávaní. Kľúčovými témami sú: globalizovaný svet (globálna dimenzia vo vzdelávaní), ľudské práva, radikalizácia a extrémizmus u mladých, ale i ďalšie.

„Úspešný proces prevencie vyžaduje prístup tvárou v tvár a medziľudské vzťahy odohrávajúce sa v offline prostredí“ (Harald Weilnböck, Cultures Interactive, Berlín). Ambíciou podujatia je nasmerovať školy, resp. pedagógov ZŠ a SŠ na optimálne prístupy a ponúknuť  aplikovateľné odborné informácie a praktické námety využiteľné pri práci so žiakmi.

Prosíme, prečítajte si viac o filozofii, programe a organizácii podujatia v prílohách.

Program

Časový program

Abstrakty

Ak Vás program zaujal a okrem toho by ste chceli aj vy prispieť svojimi skúsenosťami alebo návrhmi,

vyplňte záväznú on-line prihlášku do 26. októbra 2016. Počet účastníkov je obmedzený na 30.

Kontakt pre viac informácií:

lubica.bizikova@statpedu.sk  tel. 02/492 76 304

dasa.vargova@statpedu.sk tel. : 02/492 76 205

Cestovné náklady hradí vysielajúca organizácia.