Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


16.02.2015

Inovovaný štátny vzdelávací program

Vážené kolegyne, kolegovia,

zverejňujeme inovované Štátne vzdelávacie programy pre základné školy, ktoré nadobudnú účinnosť od 1. septembra 2015 v postupnosti od 1. a 5. ročníka ZŠ.