Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


Fotogaléria

30.05.2018 V ŠPÚ sa konal celoústavný seminár k návrhu kurikulárnej reformy

29.05.2018 ŠPÚ prezentoval v Základnej škole v Jablonke vyučovaciu hodinu o právach a povinnostiach detí

16.05.2018 Riaditeľ ŠPÚ sa stretol so zástupcami Pedagogického odboru MS a Klubu riaditeľov spoločnej školy

19.05.2018 ŠPÚ zrealizuje v rámci medzinárodného projektu Erasmus+ „blended mobility“ a multiplikačné podujatie pre učiteľov

Riaditeľ ŠPÚ sa stretol so zástupcami Pedagogického odboru MS a Klubu riaditeľov spoločnej školy22.06.2016 Celoslovenské kolo súťaže Poznaj slovenskú reč

21.06.2016 - Riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk udeľoval ocenenia za literárnu tvorbu v súťaži „Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko“

15.06.2016 - Riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk rokoval so zástupkyňou Federálnej akadémie verejnej správy Nemecka

02.06.2016 CLIL vzdelávanie - Máj 2016