Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


09.06.2020

ŠPÚ vypracoval ďalšie dva pracovné zošity pre žiakov prvého stupňa ZŠ z vylúčených rómskych lokalít

Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ) v spolupráci s pedagógmi z praxe vypracoval ďalšie dva pracovné zošity pre žiakov prvého stupňa základných škôl z vylúčených rómskych lokalít. Pracovné zošity v slovenčine a maďarčine pre vzdelávaciu oblasť Človek a spoločnosť a Umenie a kultúra majú charakter Zápisníka na každý deň. Ich úlohou je pomôcť žiakom a žiačkam v precvičovaní a upevňovaní učiva počas prerušeného vyučovania v školách.

„Žiaci a žiačky základných škôl z vylúčených rómskych lokalít, ktorí  nemajú prístup k internetu a technickému vybaveniu, majú sťažené podmienky na vzdelávanie. Preto sa ich snažíme zapojiť do dištančného vzdelávania prostredníctvom pracovných zošitov, aby bolo pre nich vzdelávanie dostupné,“ povedala riaditeľka ŠPÚ Miroslava Hapalová.

Pracovný zošit je vypracovaný pre žiakov prvého stupňa základnej školy z vylúčených rómskych lokalít, ktorí sa vzdelávajú v základných školách s vyučovacím jazykom slovenským alebo maďarským.  Nachádzajú sa v ňom zaujímavé texty, obrázky a úlohy, ktoré motivujú žiaka k samostatnému učeniu sa a tvorivosti. 

Pracovný zošit je určený na 10 pracovných dní, pričom  voľne nadväzuje na témy jednotlivých častí televíznej relácie RTVS Tumenca khere – S vami doma.

Pracovný zošit pre žiakov 1.stupňa ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským - Človek a spoločnosť, Umenie a kultúra

Pracovný zošit pre žiakov 1.stupňa ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským - Človek a spoločnosť, Umenie a kultúra 

Všetky pracovné zošity pre prvý a druhý stupeň ZŠ, ktoré boli doposiaľ vydané, sú zverejnené TU