Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Oficiálna web stránka Štátny pedagogický ústav

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Príprava na príchod nového žiaka

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Príprava na príchod nového žiaka

Škola by mala príchodu nového žiaka venovať náležitú pozornosť, i keď je to niekedy veľmi ťažké, pretože žiaci – deti cudzincov väčšinou prichádzajú do školy neočakávane kedykoľvek počas školského roka. Dôležitá je spolupráca všetkých pedagogických a odborných zamestnancov školy, ale aj príprava triedneho kolektívu. Nový žiak potrebuje čas, aby si na novú situáciu zvykol. Zmena je pre neho veľkou psychickou záťažou. Odchod z krajiny, kde dovtedy vyrastal, znamená odtrhnutie sa od všetkého, čo poznal. Zvyká si nielen na nový jazyk, nových učiteľov a spolužiakov, ale niekedy aj na inú formu komunikácie, iný spôsob vzdelávania, iné stravovanie a pod. Môže mať strach z neznámeho prostredia.

Príprava na príchod žiaka do školy

Spolupráca s rodičmi (zákonným zástupcom) žiaka 

Spolupráca s rodičmi (zákonným zástupcom) žiaka je jednou z hlavných podmienok úspešného začlenenia žiaka do výchovno-vzdelávacieho procesu. Okrem jazykovej bariéry môže byť prekážkou aj nedostatok informácií o školskom systéme v Slovenskej republike. Je preto dôležité poskytnúť rodičom tieto informácie ešte pred príchodom žiaka do školy v rôznych jazykových mutáciách. Spolupráca s rodičmi (zákonným zástupcom) žiaka je jednou z hlavných podmienok úspešného začlenenia žiaka do výchovno-vzdelávacieho procesu. Okrem jazykovej bariéry môže byť prekážkou aj nedostatok informácií o školskom systéme v Slovenskej republike. Je preto dôležité poskytnúť rodičom tieto informácie ešte pred príchodom žiaka do školy v rôznych jazykových mutáciách. 

Spolupráca s rodičmi (zákonným zástupcom) žiaka

Metodické odporúčanie k organizácii výchovy a vzdelávania v triedach základných škôl so žiakmi z Ukrajiny

Záznam z webinára: AKO POSTUPOVAŤ PRI ZAČLEŇOVANÍ DETÍ A ŽIAKOV UTEKAJÚCICH S RODINAMI PRED VOJNOU

Vzdelávací systém Ukrajiny
Súbor materiálov a formulárov pre ZŠ
Obrázkové (komunikačné) karty
Prekladové slovníčky