Oficiálna web stránka Štátny pedagogický ústav

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Pridajte sa k tvorcom videí

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Pridajte sa k tvorcom videí

Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ) v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR vytvára databázu digitálneho učiva. Jej cieľom je poskytovať pomoc počas dištančného vzdelávania, rovnako aj podporu počas vynechania prezenčnej formy z rôzneho dôvodu.
EduTV už teraz obsahuje stovky videohodín s kľúčovým učivom z rôznych predmetov. Aj Vy sa môžete stať súčasťou tímu pedagógov, ktorí videá tvoria. Podporu Vám poskytnú metodici z ŠPÚ.

Aktuálne pripravujeme videá pre 5. ročník základných škôl a hľadáme učiteľov a učiteľky slovenského jazyka a literatúry, matematikyPridáte sa ku nám? Natáčať začíname už od marca.
Prihlásiť sa môžete vyplnením dotazníka, ktorý spolu s bližšími informáciami nájdete
TU.
Pokiaľ by ste mali akékoľvek otázky, radi Vám odpovieme prostredníctvom edutv@statpedu.sk

Príprava videí pre EDU TV je jednou z aktivít v rámci Národného projektu Profesijný rozvoj učiteľov (NP TEACHERS), ktorý realizuje Metodicko-pedagogické centrum v spolupráci so Štátnym pedagogickým ústavom. Projekt je realizovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

www.esf.gov.sk
www.minedu.sk

Trvanie projektu: 14.02.2020 - 31.12.2022
Kód projektu: ITMS2014+: 312011AUN7