Oficiálna web stránka Štátny pedagogický ústav

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Vyhlásenie súťaže - Pekná Maďarská reč

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Vyhlásenie súťaže - Pekná Maďarská reč

Súťaž, ktorej sa zúčastňujú žiaci základných a stredných škôl s vyučovacím jazykom maďarským, v školskom roku 2020/2021 sa organizuje v gescii Štátneho pedagogického ústavu.

Všetky aktuálne dokumenty a formuláre sa priebežne zverejňujú na webovom sídle ŠPÚ v sekcii súťaže - Pekná Maďarská reč

Celoštátne kolo súťaže sa bude konať v dňoch 14. – 16. apríla 2021 v Gymnáziu a základnej škole Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským v Košiciach.