Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


Učebnice a didaktické prostriedky

Na stránke prinášame aktuálne informácie o procese a kritériách posudzovania učebníc a didaktických prostriedkov. Nové kritériá pre posudzovanie didaktických prostriedkov sú súčasťou zmien v oblasti učebnicovej politiky. Východiskovým dokumentom pre posudzovanie didaktických prostriedkov vrátane učebníc je  Smernica č. 33/2020 o didaktických prostriedkoch