Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Oficiálna web stránka Štátny pedagogický ústav

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

PUBLIKÁCIA NÁRODNOSTNÉ MENŠINY – ZOZNÁMME SA

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


PUBLIKÁCIA NÁRODNOSTNÉ MENŠINY – ZOZNÁMME SA

Je určená pre pedagogických zamestnancov v základných školách. Prináša prehľad o tom, ktoré národnostné menšiny žijú na Slovensku a vyberá najzaujímavejšie momenty, ktoré ich charakterizujú. Na niekoľkých stranách prezentuje historické udalosti súvisiace s národnostnými menšinami, približuje súčasnosť prostredníctvom významných osobností, zvyky a tradície, ktoré sú pre ne charakteristické. Kapitoly sú doplnené zaujímavosťami, obrázkami ilustrujúcimi to, čo je pre danú národnostnú menšinu špecifické. Pri pozornom čítaní spoznáme veľa spoločných čŕt, ktoré sa prelínajú dejinami i súčasnosťou národnostných menšín a majoritného národa.

Vzhľadom na obsiahlosť a zložitosť témy publikácia prezentuje najpodstatnejšie informácie o národnostných menšinách a nemá ambíciu zodpovedať všetky otázky z histórie Slovenska. Má pomôcť pri pochopení toho, že i napriek mnohému odlišnému máme ešte viac toho, čo nás spája a toto poznanie má viesť k vzájomnému pochopeniu a rešpektovaniu osobitostí a následne k tak veľmi potrebnému pokojnému spolunažívaniu.

Úloha vyplynula z Akčného plánu ochrany práv osôb patriacich k národnostným menšinám a etnickým skupinám na roky 2016 – 2020, ktorý schválila vláda Slovenskej republiky. ŠPÚ bol spolupracujúcou organizáciou úlohy.

Publikáciu nájdete medzi učebnými textami.