Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Oficiálna web stránka Štátny pedagogický ústav

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Súťaž Európsky deň jazykov 2020 v našej škole

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Súťaž Európsky deň jazykov 2020 v našej škole

Do súťaže sa môžu zapojiť všetky základné a stredné školy, ktoré sú zaradené do siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, resp. jednotlivé triedy týchto škôl a to prostredníctvom projektu, ktorý podporuje jazykové vzdelávanie a ciele Európskeho dňa jazykov.

Škola môže poslať prihlášku s príslušnými dokumentmi vrátane zdokumentovania priebehu dňa v danej škole na adresu Štátneho pedagogického ústavu, Pluhová 8, 830 00 Bratislava s označením na obálke „Súťaž EDJ 2020 v našej škole“ najneskôr do 30. októbra 2020.

Projekty budú hodnotené komisiou v dvoch kategóriách: základné školy a stredné školy. Hodnotiaca komisia vyberie zo všetkých projektov tri najlepšie projekty v kategórii základné školy a tri najlepšie projekty v kategórii stredné školy. Víťazi súťaže budú vyhlásení 16. novembra 2020. Víťazné školy získajú poukážku na nákup cudzojazyčnej literatúry.

Štatút s podmienkami súťaže  a prihlasovací formulár sú dostupné na webovom sídle Štátneho pedagogického ústavu: https://www.statpedu.sk/sk/sutaze/europsky-den-jazykov/

Kontakt: spu@statpedu.sk; sutazedj@statpedu.sk