Oficiálna web stránka Štátny pedagogický ústav

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Rozhodnutie ministra školstva o predĺžení platnosti Koncepcie vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry v školách s vyučovacím jazykom maďarským

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Rozhodnutie ministra školstva o predĺžení platnosti Koncepcie vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry v školách s vyučovacím jazykom maďarským

Rozhodnutie ministra a dodatok ku koncepcii SJSL v ZŠ s VJM nájdete: 

https://www.statpedu.sk/sk/metodicky-portal/projekty/koncepcia-vyucovania-sjsl-zs-vjm.html