Oficiálna web stránka Štátny pedagogický ústav

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Webinár ŠPÚ o letných školách

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Webinár ŠPÚ o letných školách

O priaznivých aspektoch letných škôl, potrebných informáciách spojených s ich organizáciou, ako aj príkladoch dobrej praxe hovorí Miroslava Hapalová, riaditeľka Štátneho pedagogického ústavu, Lucia Ivicová, Teach for Slovakia, Monika Podolinská, učiteľka zo ZŠ Muránska Dlhá Lúka a Dávid Korčkovský, mentor a vedúci komunitného centra ETP Slovensko.

Link na webinár: https://www.youtube.com/watch?v=8xdDAkIPpXg 

Žiadatelia môžu získať 500 eur na letnú školu v trvaní štyri až šesť hodín denne a 800 eur v prípade, že deti budú v škole sedem až desať hodín za deň. Školy môžu realizovať aktivity aj súbežne vo viacerých skupinách. Každý žiadateľ môže získať na letnú školu najviac 2600 eur. 

Projekt musí žiadateľ vypracovať a zaslať ministerstvu najneskôr do 26. júna 2020. Ministerstvo následne tieto projekty vyhodnotí do 10. júla 2020.

Letné školy sú dobrovoľné pre školy, žiakov aj učiteľov. Plnenie aktivít by malo byť naviazané len na čas strávený v letnej škole. Vzdelávanie by malo mať zážitkový, hravý a tvorivý charakter.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vypísalo výzvu na rozvojové projekty zamerané na organizáciu letných škôl. Bližšie informácie, termíny a podmienky získania finančných prostriedkov sú v dokumentoch na stránke: 

https://www.statpedu.sk/sk/distancne-vzdelavanie/letna-skola-2019-2020-vyzva-projekty/letna-skola-vyzva-projekty/