Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


Letná škola - Výzva na projekty

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vypísalo výzvu na rozvojové projekty zamerané na organizáciu letných škôl. Bližšie informácie, termíny a podmienky získania finančných prostriedkov sú v nasledujúcich dokumentoch:

Výzva na predloženie žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov

Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov

Vzor vyplnenej žiadosti

Metodické odporúčanie k organizácii a podmienkam letných škôl 

Príklady výchovno-vzdelávacích aktivít počas letných škôl 

Záverečná správa 

Vzor vyplnenej záverečnej správy