Oficiálna web stránka Štátny pedagogický ústav

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

K Zápisníkom na každý deň pribudli ďalšie dva. Tentokrát pre vzdelávacie oblasti Matematika a Jazyk a komunikácia

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


K Zápisníkom na každý deň pribudli ďalšie dva. Tentokrát pre vzdelávacie oblasti Matematika a Jazyk a komunikácia

Aj tieto zápisníky majú charakter pracovných zošitov a sú vypracované samostatne pre prvý stupeň a pre druhý stupeň, nie pre jednotlivé ročníky. 

Zápisníky na každý deň sa venujú vzdelávacím oblastiam Matematika a Jazyk a komunikácia. Určené sú pre žiakov, ktorí sa vzdelávajú v základných školách s vyučovacím jazykom slovenským.

Výber úloh v pracovných zošitoch sa riadi Usmernením k obsahu a organizácii vzdelávania žiakov základných škôl počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020, vydaným Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR dňa 28. 4. 2020. 

Pracovný zošit pre prvý stupeň ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským - Matematika, Jazyk a komunikácia

Pracovný zošit pre druhý stupeň ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským - Matematika, Jazyk a komunikácia

Všetky pracovné zošity pre žiakov z vylúčených rómskych lokalít nájdete TU: https://www.statpedu.sk/sk/distancne-vzdelavanie/distancne-vzdelavanie-ziakov-z-vylucenych-romskych-lokalit/