Oficiálna web stránka Štátny pedagogický ústav

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

V Kežmarku sa 27.apríla uskutoční konferencia o budúcnosti vyučovania nemeckého jazyka v školách na Slovensku

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


V Kežmarku sa 27.apríla uskutoční konferencia o budúcnosti vyučovania nemeckého jazyka v školách na Slovensku

Konferencia je určená pre riaditeľov základných škôl, ďalších členov vedenia škôl,  učiteľov nemeckého jazyka, CLIL učiteľov (nemecký jazyk) a učiteľov škôl s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny a s vyučovaním jazyka národnostných menšín. Cieľom konferencie je zdôrazniť dôležitosť vyučovania nemeckého jazyka v základnej škole, vyučovania jazykov národnostných menšín, podporiť metodiku CLIL v základnej škole, vytvoriť platformu na výmenu skúseností, príkladov dobrej praxe, ako aj na diskusiu k téme súčasného vývoja v oblasti vyučovania nemeckého jazyka a jazykov národnostných menšín.

Cieľom konferencie je zdôrazniť dôležitosť vyučovania nemeckého jazyka v základnej škole, vyučovanie jazykov národnostných menšín, podporiť metodiku CLIL v základnej škole, vytvoriť platformu na výmenu skúseností, príkladov dobrej praxe, ako aj na diskusiu k téme súčasného vývoja v oblasti vyučovania nemeckého jazyka a jazykov národnostných menšín.

Pracovné jazykmi konferencie sú slovenský a nemecký jazyk, tlmočenie bude zabezpečené.

Ubytovanie a cestovné náklady hradí vysielajúca organizácia, obed a občerstvenie zabezpečí organizátor.  Viac informácií nájdete na Metodickom portáli ŠPÚ.

Prihlásiť sa môžete do 29.marca 2020 na http://www.statpedu.sk/sk/metodicky-portal/aktuality/konferencia-buducnost-vyucovania-nemeckeho-jazyka.html .