27.01.2020

Konferencia Budúcnosť vyučovania nemeckého jazyka

Konferencia je určená pre riaditeľov základných škôl, ďalších členov vedenia škôl, učiteľov nemeckého jazyka, CLIL učiteľov (nemecký jazyk) a učiteľov škôl s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny a s vyučovaním jazyka národnostných menšín.

Cieľom konferencie je zdôrazniť dôležitosť vyučovania nemeckého jazyka v základnej škole, vyučovanie jazykov národnostných menšín, podporiť metodiku CLIL v základnej škole, vytvoriť platformu na výmenu skúseností, príkladov dobrej praxe, ako aj na diskusiu k téme súčasného vývoja v oblasti vyučovania nemeckého jazyka a jazykov národnostných menšín.

Pozvánka

Einladung

Registrácia pre riaditeľov ZŠ

Registrácia pre učiteľov nemeckého jazyka na ZŠ

Registrácia pre učiteľov ZŠ s VJN