Oficiálna web stránka Štátny pedagogický ústav

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

ŠPÚ zorganizuje medzinárodnú konferenciu Inovácia - Rómsky jazyk - Inklúzia

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


ŠPÚ zorganizuje medzinárodnú konferenciu Inovácia - Rómsky jazyk - Inklúzia

Medzinárodnú konferenciu pripravuje ŠPÚ v spolupráci so Slovenskou radou rodičovských združení.

„Hlavným zámerom odbornej konferencie, ktorá bude 5.-6. apríla v Bratislave, je prezentovanie výstupov medzinárodného projektu „Inovácia – Rómsky jazyk – Inklúzia“ zameraných na inovované vzdelávanie rómskeho jazyka podľa spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky. Konferencia o inovácii didaktiky rómskeho jazyka a inklúzii zároveň poskytne priestor pre výmenu príkladov z dobrej praxe inkluzívneho vzdelávania v školách, vrátane vzdelávania Rómov,“ spresnil riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk.

Cieľovou skupinou konferencie sú učitelia a riaditelia základných a stredných škôl a výskumní pracovníci.

Lektormi podujatia budú odborníci zo Slovenska i zahraničia - Mgr. Eva Gašparová, PhDr. Jozef Facuna, PhD., PhDr. Ján Červenka, Ph.D., Christiane Seehausen, prof. PhDr. René Lužica, ArtD., Ing. Beáta Menzlová a ďalší domáci a zahraniční experti pre vzdelávanie Rómov.

Keďže kapacita priestorov je obmedzená, v prípade záujmu je potrebné sa zaregistrovať  v záložke Vzdelávacie aktivity na stránke Metodického portálu ŠPÚ (viď link nižšie) do 17. februára 2019.

http://www.statpedu.sk/sk/metodicky-portal/vzdelavacie-aktivity/

Medzinárodná konferencia Inovácia – Rómsky jazyk – Inklúzia je súčasťou medzinárodného projektu v rámci programu Európskej únie v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu Erasmus+ .

Projekt je financovaný zo zdrojov Európskej únie.