Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


27.12.2018

Víťazi súťaže DEJINY SEBAVEDOMIA

V roku 2018 pri príležitosti 100. výročia vzniku Československa vyhlásili Štátny pedagogický ústav a ArtForum 21 Slovakia pre žiakov základných škôl, gymnázií s osemročným vzdelávacím programom a základných umeleckých škôl súťaž Dejiny sebavedomia. Do súťaže sa mohli zapojiť jednotlivci alebo triedne kolektívy jednotlivých ročníkov škôl. Cieľom súťaže bolo prebudiť záujem žiakov o svoje rodisko, prostredie, v ktorom žijú, o jeho históriu a kultúru.

Do súťaže sa zapojili žiaci základných škôl, gymnázií a základných umeleckých škôl z celého Slovenska. Keďže sa do 3. kategórie – audiovizuálnej nezapojili všetky samosprávne kraje, porota sa rozhodla na základe požiadaviek stanovených vo vyhlásení súťaže vybrať víťazov krajského kola v 2 kategóriách – písomná a výtvarná a víťazov celoštátneho kola v 3 kategóriách – písomná, výtvarná a audiovizuálna.

1. KATEGÓRIA – PÍSOMNÁ

Tvorba písomných súťažných prác a ich následné hodnotenie sú postavené na zdanlivo jednoznačnom autorsko-čitateľskom pakte. Pokojne by sme to mohli nazvať aj zmluvou, no to by sme sa dostali na úroveň úradnej, trochu fádnej, komunikácie a o tú nám v žiadnom prípade nejde. Nami použitý názov spojenia autorov a čitateľov sa totiž ukazuje ako oveľa vznešenejší, priliehavejší a predovšetkým údernejší. Presne taký, aký si vyžaduje písanie o sebavedomí. Základná schéma paktu je podľa našich predstáv asi takáto: tvorcovia, v tomto prípade žiaci, o dušu píšu, ich učitelia nad ich výtvormi s plnou zodpovednosťou bdejú, no a porotcovia ich finálne s plnou vážnosťou a pozornosťou posudzujú. Výsledkom je v reči tzv. tvrdých čísel rebríček ocenených. Záverečný sumár je však diametrálne odlišný. Zdanlivo merateľné údaje v ňom nie sú až tak podstatné, o tabuľkách radšej ani nehovorme. Oveľa zaujímavejšie je zážitkovo-estetické napĺňanie naznačeného paktu. Kľúčovú úlohu v ňom zohráva ochota všetkých, zdôrazňujeme, že naozaj všetkých zúčastnených, ktorých chuť zapojiť sa do „súťaže“ zatieňuje všetky hodnotenia. V jednotlivých prácach sme síce skúmali úroveň jazykovo-estetickej zručnosti, estetickej vybavenosti či spoločenskej empatie, no za oveľa dôležitejší sme považovali samotný vznik portrétov inšpiratívnych osobností, napĺňajúcich význam slova sebavedomie. Všetkým žiakom a učiteľom by sme sa preto chceli za ich úsilie a minutý čas poďakovať.

KRAJSKÉ KOLO

Bratislavský kraj
1. miesto:
Filip Ritomský, Matúš Rybárik, Základná škola, Sološnica
2. miesto:
Tamara Meňhartová, Základná škola, Podzáhradná 51, Bratislava
3. miesto:
Bohdan Lipovský, Základná umelecká škola Jozefa Kresánka, Karloveská 3, Bratislava

Trnavský kraj
1. miesto:
Michal Orešanský, Základná škola s materskou školou, Suchá nad Parnou       
2. miesto:
Kristína Hošková, Karolína Šedivá, Základná škola, Strážnická 1, Skalica
3. miesto:
Jakub Sycha, Základná škola, Školská 2, Holíč

Trenčiansky kraj
1. miesto:
Veronika Vráblová, Nina Rosinová, Základná škola Štefana Závodníka, Pružina          
2. miesto:
Katarína Kmeťová, Základná škola Gašpara Drozda s materskou školou, Chrenovec-Brusno
3. miesto:
Sára Zveřinová, Gymnázium, Školská 2, Dubnica nad Váhom

Nitriansky kraj
1. miesto:
Viktor Lukács, Základná škola, Topoľová 8, Nitra       
2. miesto:
Jakub Seko, Základná škola, Topoľová 8, Nitra
3. miesto:
Filip Škula, Základná škola, Mojmírova 2, Zlaté Moravce

Žilinský kraj
1. miesto:
Anna Podhorská, Barbora Matulová, Juraj Mistrík, Andrej Ramšík, Viktória Foldynová, Spojená škola, Ulica M. R. Štefánika 1, Vrútky     
2. miesto:
Matej Droppa, Gymnázium M. M. Hodžu, M. M. Hodžu 860/9, Liptovský Mikuláš
3. miesto:
Soňa Žišková, Gymnázium M. M. Hodžu, M. M. Hodžu 860/9, Liptovský Mikuláš

Banskobystrický kraj
1. miesto:
Jakub Čikóš, Základná škola, Haličská cesta 1493/7, Lučenec 
2. miesto:
Matej Puškár, Základná škola s materskou školou Jána Bakossa, Bakossova 5, Banská Bystrica
3. miesto:
Kristína Antalová, Katolícke gymnázium Štefana Moysesa, Hurbanova 9, Banská Bystrica

Prešovský kraj
1. miesto:        
Dária Kapsdorferová, Miroslav Polča, Základná škola Bartolomeja Krpelca, T. Ševčenka 3, Bardejov
2. miesto:
Bernadeta Krajňáková, Gymnázium sv. Františka Assiského v Levoči, Kláštorská 24, Levoča
3. miesto:
Dávid Jakubov, Základná škola, Komenského 307/22, Svidník

Košický kraj
1. miesto:
Bianca Estefánová, Základná škola, Bernolákova 16, Košice  
2. miesto:
Lenka Vargovičová, Základná škola P. Horova, Kpt. Nálepku 16, Michalovce
3. miesto:
Vanesa Krafčíková, Športové gymnázium, Trieda SNP 104, Košice

CELOŠTÁTNE KOLO

1. miesto:
Anna Podhorská, Barbora Matulová, Juraj Mistrík, Andrej Ramšík, Viktória Foldynová, Spojená škola, Ulica M. R. Štefánika 1, Vrútky     

2. miesto:
Viktor Lukács, Základná škola, Topoľová 8, Nitra

3. miesto:
Dária Kapsdorferová, Miroslav Polča, Základná škola Bartolomeja Krpelca, T. Ševčenka 3, Bardejov

2. KATEGÓRIA – VÝTVARNÁ

Posudzovanie výtvarných prác bolo náročné. Všetci, čo kreslili, maľovali, študovali a vytvorili tieto práce sú pre nás víťazi. Neexistuje lepší obrázok o dve stotiny sekundy ako ten druhý. Výtvarné umenie nie je šport. Nie je to o výkone, a predsa bol výkon podaný. Na prácach bol cítiť vek, vyspelosť, zručnosť, dozor rodičov aj pedagógov, ale aj úprimnú oddanosť téme a detskú čistotu, čo sa ťažko hodnotí. Prihliadali sme na všetky kritériá,  rozdiely a poradie sme, žiaľ, museli určiť. Je určité, že ak by to posudzoval niekto iný, poradie by sa zmenilo. Všetkým žiakom sa chceme poďakovať, že si dokázali odoprieť pohodlie a vytvoriť tieto práce.

KRAJSKÉ KOLO

Bratislavský kraj
1. miesto:        
Natália Nagyová, Základná škola, Podzáhradná 51, Bratislava
2. miesto:
Nikola Krajčirovičová, Základná škola, Sološnica
3. miesto:
Vanessa Hubeková, Základná škola, Sološnica

Trnavský kraj
1. miesto:        
Laura Krecinová, CZŠ sv. Cyrila a Metoda, Komenského 3064/41, Sereď
2. miesto:
Andrej Ivančík, Základná škola s materskou školou, Školská 160, Voderady
3. miesto:
Monika Janošťáková, Základná škola, Školská 2, Holíč

Trenčiansky kraj
1. miesto:        
Tomáš Oršula, Základná škola s materskou školou, Diviaky nad Nitricou
2. miesto:
Delia Farajpour, Lenka Margentínová, Gymnázium M. R. Štefánika, Športová 41, Nové Mesto nad Váhom
3. miesto:
Lucia Matejovičová, Základná škola V. Beniaka s materskou školou, Školská 186/13, Chynorany

Nitriansky kraj
1. miesto:        
Laura Kabáthová, Katolícka spojená škola sv. Vincenta de Paul, Saratovská 87, Levice
2. miesto:
Nina Spielmanová, Základná škola, Benkova 34, Nitra
3. miesto:
Simona Galková, Daniela Antalová, Ľudmila Sýkorová, Základná škola, Benkova 34, Nitra

Žilinský kraj
1. miesto:
Lucia Kajánková, Petronela Slanináková, Základná škola J. A. Komenského 752, Čadca     
2. miesto:
Simona Surňáková, Základná škola, Martinská 20, Žilina
3. miesto:
Patrícia Trúchla, Emma Sventeková, Základná škola J. A. Komenského 752, Čadca

Banskobystrický kraj
1. miesto:        
Lívia Falušová, Základná škola s materskou školou, Školská 1575, Hriňová
2. miesto:
Lucia Kisantalová, Základná škola, Ulica mieru 154, Jesenské
3. miesto:
Adam Stribula, Základná škola, Jilemnického 2, Žiar nad Hronom

Prešovský kraj
1. miesto:        
Lívia Čeremugová, Tatiana Hvizdová, Základná škola, Komenského 307/22, Svidník
2. miesto:
Tímea Kaplanová, Bianka Rusinková, Základná škola, Komenského 307/22, Svidník
3. miesto:
Beatrice Kačmarská, Základná umelecká škola Jána Melkoviča, Okružná 9, Stará Ľubovňa

Košický kraj
1. miesto:        
Miroslav Girga, Špeciálna základná škola, Kováčska 12, Gelnica
2. miesto:
Viktória Hajnalová, Základná škola, Bernolákova 16, Košice
3. miesto:
Matúš Orosz, Súkromná základná škola, Palackého 14, Košice

CELOŠTÁTNE KOLO

1. miesto:
Tomáš Oršula, Základná škola s materskou školou, Diviaky nad Nitricou

2. miesto:
Laura Krecinová, CZŠ sv. Cyrila a Metoda, Komenského 3064/41, Sereď

3. miesto:
Lívia Čeremugová, Tatiana Hvizdová, Základná škola, Komenského 307/22, Svidník

3. KATEGÓRIA – AUDIOVIZUÁLNA

Všetky audiovizuálne práce, ktoré sa zúčastnili súťaže dokumentujú záujem mladých ľudí o významné osobnosti i históriu regiónu, v ktorom žijú. V spracovaní prevažoval žurnalistický prístup, tvorcovia sa väčšinou nechali inšpirovať rôznymi televíznymi publicistickými žánrami. Pri hodnotení sme zvažovali výber témy, originálnosť zvoleného tvaru i kvalitu technického spracovania.

CELOŠTÁTNE KOLO

1. miesto ex equo
Viktória Kúnová, Základná škola, Nám. A. H. Škultétyho 9, Veľký Krtíš
Laura Pečinková, Základná škola J. V. Šimka, Šimkova 40, Žitavany

2. miesto:
Laura Micenková, Bene Troščák, Kevin Vyravec, Vanesa Halušková, Tereza Marcinová, Dalibor Braja, Amália Zribicová, Oliver Volohda, Justína Kapcalová, Dorota Slaninková, Základná škola, Komenského 307/22, Svidník

3. miesto:
Jozef Michal Badida, Ján Kreheľ, Vanessa Hajdáková, Mária Štefaničová, Simona Krajňáková, Klaudia Lukáčová, Dorota Andiľová, Základná škola, Strážnická 26, Ľubotice

Uznanie patrí aj všetkým pedagógom, ktorí svojich žiakov do súťaže nielen prihlásili, ale ich aj úspešne viedli.
Výhercom srdečne blahoželáme a ešte raz ďakujeme všetkým, ktorí sa do súťaže zapojili.

S úctou

                                                                             čitatelia/diváci a tak trochu porotcovia súťažných prác