Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


Konferencie a semináre

Seminár „Inkluzívne vzdelávanie žiakov so zdravotným znevýhodnením v základnej škole“  uskutočnil Štátny pedagogický ústav dňa 17. októbra 2014 v Centre vedecko-technických informácií SR  v Bratislave.  Na seminári sa zúčastnilo 180 účastníkov z radov riaditeľov, školských špeciálnych pedagógov a  pedagógov základných škôl, ktorí vzdelávajú žiakov so zdravotným znevýhodnením. Hosťom seminára bola dr. Jana Grah z Národného  ústavu vzdelávania  Slovinska, ktorá  oboznámila prítomných  účastníkov so vzdelávaním  žiakov so špeciálnymi potrebami v Slovinsku. Seminár uviedol  riaditeľ ŠPÚ doc. PaedDr. Viliam Kratochvíl, PhD.,  PaedDr. Mária Tekelová z MŠVVaŠ SR oboznámila so súčasnou legislatívou a PaedDr. Jarmila Žaškovská zo Štátnej školskej inšpekcie informovala o  stave  školskej integrácie na Slovensku. Ďalší odborný program zabezpečili  zamestnanci oddelenia špeciálnej pedagogiky a inklúzie, ktorí prezentovali  možnosti  vzdelávania  žiakov so zdravotným znevýhodnením v bežných základných školách.

Príspevky zo seminára