Oficiálna web stránka Štátny pedagogický ústav

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Predĺženie termínov prihlasovania škôl na Slovenskú a českú regionálnu akadémiu: Inkluzívne a demokratické školské prostredie pre všetkých. Rôznorodosť – Uznanie – Rovnosť

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Predĺženie termínov prihlasovania škôl na Slovenskú a českú regionálnu akadémiu: Inkluzívne a demokratické školské prostredie pre všetkých. Rôznorodosť – Uznanie – Rovnosť

Slovenské a české školy môžu využiť možnosť pridať sa k absolventom akadémií už túto jeseň. Elektronické prihlasovacie formuláre  môžu školské tímy zasielať do 10. októbra a prihlášky v papierovej podobe do 15. októbra.

Slovenská a česká regionálna akadémia je organizovaná Štátnym pedagogickým ústavom v spolupráci s Radou Európy, Európskym Wergeland Centrom a partnerskými organizáciami v SR a ČR: Metodicko-pedagogické centrum, Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania, Nadácia otvorenej spoločnosti a Národný ústav pre vzdelávanie v ČR. Akadémia je pripravovaná s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Bližšie informácie o regionálnej akadémii nájdete v informačnom bulletine:

(sk) Slovenská a česká regionálna akadémia: Inkluzívne a demokratické školské prostredie pre všetkých. Rôznorodosť – Uznanie – Rovnosť.

 

Informácie o predchádzajúcich akadémiách v iných krajinách Európy môžete nájsť na webovom sídle Európskeho Wergeland Centra: http://www.theewc.org.

Slovenská a česká regionálna akadémia je podporená v rámci bilaterálneho fondu na národnej úrovni v rámci grantov z Islandu, Lichtenštajska a Nórska.