Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Oficiálna web stránka Štátny pedagogický ústav

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Štátne výchovné programy

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Štátne výchovné programy

Štátne výchovné programy

Štátne výchovné programy vymedzujú odporúčaný obsah výchovy a vzdelávania v školských zariadeniach. Štátne výchovné programy pre školský klub detí, centrum voľného času a školský internát vydáva a zverejňuje podľa § 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) ministerstvo školstva.

Výchovný program školského výchovno-vzdelávacieho zariadenia, podľa ktorého sa uskutočňuje výchovno-vzdelávacia činnosť v školskom zariadení, vypracuje v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania školské výchovno-vzdelávacie zariadenie.

Školy a školské zariadenia môžu použiť štátny výchovný program ako výchovný program školského zariadenia podľa § 161m ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. najskôr v školskom roku 2023/2024.

Súbory na stiahnutie

Štátny výchovný program pre školský klub detí

Štátny výchovný program pre centrum voľného času

Štátny výchovný program pre školský internát

Štátny výchovný program pre diagnostické centrum

Štátny výchovný program pre liečebno-výchovné sanatórium

Štátny výchovný program pre reedukačné centrum

Autorský kolektív

Na tvorbe Štátneho výchovného programu pre školský klub detí sa podieľali členovia Ústrednej komisie pre výchovu a vzdelávanie v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach:

Mgr. Marek Beliansky

Mgr. Eva Borbélyová

Martina Bubáňová

Mgr. Ľubomíra Gregorová

Mgr. Iveta Majgotová

Zuzana Malová

Mgr. Darina Matejová

Mgr. Iveta Meluchová

Iveta Nemogová

PaedDr. Erika Novotná, PhD.

Mgr. Nikola Pavlisková

Mgr. Renáta Sedlárová

Mgr. Mária Soláriková

Jana Trnková

PaedDr. Jana Verešová, PhD.

Zuzana Vojáčková

Mgr. Gabriela Zábušková

 

Na tvorbe Štátneho výchovného programu pre centrum voľného času sa podieľali členovia Ústrednej komisie pre výchovu a vzdelávanie v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach:

PhDr. Marta Hanečáková, PhD.

Mgr. Ingrid Lindemanová

Ing. Michal Malárik

PaedDr. Erika Novotná, PhD.

PaedDr. Alena Strýčková

 

Na tvorbe Štátneho výchovného programu pre školský internát sa podieľali členovia Ústrednej komisie pre výchovu a vzdelávanie v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach:

Mgr. Marek Beliansky

Zuzana Malová

PaedDr. Erika Novotná, PhD.

Mgr. Veronika Stuhlová

PaedDr. Jana Verešová, PhD.

Mgr. Gabriela Zábušková