Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

 

                                                       


26.04.2022

Štátny pedagogický ústav v spolupráci so Žiackym poradným výborom predstavujú program BUDDY

Nové metodické a podporné materiály pomôžu základným a stredným školám s realizáciou rovesníckej podpory pre deti a mladých prichádzajúcich z Ukrajiny. Zapojenie do programu je dobrovoľné.

Nový program BUDDY vznikol z iniciatívy žiakov a študentov v Žiackom poradnom výbore, ktorí sa chceli aktívne pričiniť o lepšiu a rýchlejšiu integráciu nových spolužiakov a spolužiačok z Ukrajiny. Odborníci zo Štátneho pedagogického ústavu pripravili metodiku a ďalšie dokumenty a formuláre, ktoré môžu školám pomôcť v realizácii takejto formy podpory. Metodiku a ďalšie formuláre nájdete tu: Program rovesníckej podpory - ŠPÚ (statpedu.sk)

„V publikácii Vám poskytujeme základné rámce a návody, ako čo najlepšie dohliadať na bezpečný a efektívny priebeh programu, ktorý pomôže Vašej škole, novým žiakom prichádzajúcim z Ukrajiny a tiež konkrétnym dobrovoľníkom, ktorí sa rozhodli zapojiť do programu,“ uvádzajú autori časti metodiky, ktorá sa zameriava na učiteľov v pozícii supervízorov.

V časti materiálov určených pre žiakov a študentov sú návody, nápady a tipy, ako byť tým správnym buddym pre nového spolužiaka. Nachádzajú sa tu aj informácie o forme stretávania a úlohách buddyho - „rovesníckeho sprievodcu“. Štruktúru a priebeh programu si môže škola upraviť podľa svojich individuálnych potrieb a kapacít.

Program je dobrovoľný a slúži ako doplnok k aktivitám na školách, kde sa začleňujú deti z Ukrajiny. Návody však môžu slúžiť ako pomôcka aj pri procese adaptácie ďalších detí cudzincov, ktorých rodiny prichádzajú na Slovensko z iných krajín.

Novej metodike bolo venované aj jedno z pravidelných štvrtkových stretnutí pre školy začleňujúce deti z Ukrajiny, ktoré organizuje Štátny pedagogický ústav. Vo štvrtok 21. apríla  René Skácal a Matej Sedláček z ŠPÚ, ktorí sa podieľali aj na tvorbe materiálov, hovorili aj o tom, ako vyzerajú podobné programy rovesníckej podpory, ktoré sa na Slovensku a v Česku realizujú. Učitelia, ktorí sa diskusného panela zúčastnili, metodiku vítali. Aktuálne registrujeme aj prvé školy, ktoré sa do projektu rovesníckej podpory zapojili.

Záznam z diskusného panelu si môžete pozrieť tu: https://youtu.be/uoWjKwcIC-4

 

Čo je BUDDY program?

Buddy (z ang. slova) znamená kamarát, kamoš alebo parťák. V rámci tohto programu ide o neformálny kamarátsky vzťah dvoch žiakov, z ktorých jeden je skúsenejší a v škole sa dobre orientuje a druhý žiak prichádza do školy ako nováčik a potrebuje podporu. Buddy programy sú rozšírené v školách po celom svete a ich hlavnou úlohou je pomoc pri začleňovaní nového žiaka do systému a kolektívu školy. Tieto programy fungujú tak, že novému žiakovi je priradený buddy, ktorý tohto žiaka (zverenca) v začiatkoch sprevádza v škole, prispieva k úspešnému zvládaniu školských povinností, pomáha mu začleniť sa do kolektívu školy, trávi s ním čas a pomáha mu cítiť sa bezpečne a prijato v novom prostredí. Program je pre obidve strany dobrovoľný a je možné z neho hocikedy vystúpiť. Vašou úlohou supervízora bude nábor a párovanie žiakov, zabezpečovanie plynulého chodu programu a supervízia nad konkrétnymi žiakmi a poskytnutie podpory, ak to bude potrebné.

Ak máte ďalšie otázky, neváhajte nás kontaktovať prostredníctvom e-mailu: buddyprogram@statpedu.sk