Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


24.03.2017

ZŠ Matky Alexie spolu so ŠPÚ vyhlásila súťaž Kľúče od kráľovstva Márie Terézie

Základná škola Matky Alexie spolu so Štátnym pedagogickým ústavom vyhlásila 2. ročník súťaže   Kľúče od kráľovstva Márie Terézie. Do celoslovenskej súťaže pri príležitosti 300. výročia narodenia panovníčky sa môžu zapojiť žiaci a učitelia základných škôl témou z histórie, spojenej s obdobím panovania Márie Terézie, prostredníctvom výtvarno-literárnej súťaže. Témou tohto ročníka je pamäť miesta a osobnosti jednotlivých regiónov Slovenska, ktoré majú priamy súvis s vládou, reformami a pôsobením panovníčky. Vo svojich prácach by žiaci a učitelia mali zmapovať špecifiká svojho regiónu.  Viac informácií nájdete v prílohách alebo na webovej stránke ŠPÚ.

Pozvánka

Okruhy pre literárnu a výtvarnú sútaž - Mária Terézia a Slovensko

Otázky a odpovede - Mária Terézia a Slovensko