Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


28.09.2016

Predĺženie termínov prihlasovania škôl na Slovenskú a českú regionálnu akadémiu: Inkluzívne a demokratické školské prostredie pre všetkých. Rôznorodosť – Uznanie – Rovnosť

Regionálna akadémia s názvom Inkluzívne a demokratické školské prostredie pre všetkých. Rôznorodosť – Uznanie – Rovnosť je vzdelávací program zameraný na podporu demokratickej a inkluzívnej školskej klímy v Slovenskej a Českej republike, určený pre základné školygymnáziá s osemročným vzdelávacím programom. Vzdelávacie aktivity sú pripravené Európskym Wergeland Centrom – organizáciou Rady Európy – podľa modulu letných škôl, ktoré si získali svojich absolventov vďaka svojmu zameraniu na individuálne potreby škôl, prípravu akčných plánov priamo na seminári a inšpiratívnemu medzinárodnému tímu facilitátorov. Školy, ktoré sa programu zúčastnili, uplatnili nadobudnuté zručnosti a poznatky nielen v oblasti školských projektových aktivít, ale aj samotného rozvoja školy, školského vzdelávacieho programu, zlepšenia vzťahov medzi učiteľmi a žiakmi, učiteľmi a rodičmi či školou a miestnou komunitou.

Slovenské a české školy môžu využiť možnosť pridať sa k absolventom akadémií už túto jeseň. Elektronické prihlasovacie formuláre  môžu školské tímy zasielať do 10. októbra a prihlášky v papierovej podobe do 15. októbra.

Slovenská a česká regionálna akadémia je organizovaná Štátnym pedagogickým ústavom v spolupráci s Radou Európy, Európskym Wergeland Centrom a partnerskými organizáciami v SR a ČR: Metodicko-pedagogické centrum, Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania, Nadácia otvorenej spoločnosti a Národný ústav pre vzdelávanie v ČR. Akadémia je pripravovaná s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Bližšie informácie o regionálnej akadémii nájdete v informačnom bulletine:

(sk) Slovenská a česká regionálna akadémia: Inkluzívne a demokratické školské prostredie pre všetkých. Rôznorodosť – Uznanie – Rovnosť.

 

Informácie o predchádzajúcich akadémiách v iných krajinách Európy môžete nájsť na webovom sídle Európskeho Wergeland Centra: http://www.theewc.org.

Slovenská a česká regionálna akadémia je podporená v rámci bilaterálneho fondu na národnej úrovni v rámci grantov z Islandu, Lichtenštajska a Nórska.