Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


11.11.2020

Žiaci základných škôl sa budú učiť o štátnych tendroch

Téma verejných financií sa dotýka každého občana, je preto vo verejnom záujme v nej žiakov vzdelávať. Z tohto dôvodu sme uvítali spoluprácu s Úradom pre verejné obstarávanie, ktorý prišiel s aktivitou pre žiakov 2. stupňa ZŠ. Tá približuje problematiku verejného obstarávania.

Vyučovacia hodina o verejných nákupoch, ktorú pripravil Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „ÚVO“), sa oficiálne začlenila do dobrovoľných učebných osnov pre základné školy. Na tlačovej konferencii dňa 11.11.2020 to oznámili predseda ÚVO Miroslav Hlivák a riaditeľka Štátneho pedagogického ústavu (ďalej len „ŠPÚ“) Miroslava Hapalová.

ÚVO spustilo aktivitu pre základné školy v roku 2018 na Základnej škole Milana Rastislava Štefánika v Bratislave a následne ju prezentovalo na základných školách v každom regióne Slovenska. Hodina je venovaná žiakom siedmeho ročníka a je koncipovaná interaktívne, simuluje verejnú súťaž na dodávanie mobilných telefónov.
Bližšie informácie z dnešnej tlačovej konferencie nájdete na tomto linku.

ŠPÚ sa na príprave aktivity podieľal metodicky a didakticky. Túto konkrétnu aktivitu môžeme odporučiť realizovať v rámci voliteľného predmetu Finančná gramotnosť, ktorého vzdelávací program (učebné osnovy) budú spolu s podpornými materiálmi zverejnené na stránke ŠPÚ.