Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


23.09.2019

Zasadala Predmetová komisia ŠPÚ pre ukrajinský jazyk a literatúru

V Prešove 20. septembra 2019 zasadala Predmetová komisia pre ukrajinský jazyk a literatúru. Členky komisie, vyučujúce ukrajinský jazyk a literatúru, situovali zasadnutie predmetovej komisie do priestorov Centra ukrajinskej kultúry v Prešove.

Komisia sa zaoberala úlohami, ktoré jej členky plnia v súvislosti s vyučovaním ukrajinského jazyka a literatúry. Hovorilo sa najmä o chystanej výskumnej úlohe s názvom „Systémový model tvorby kurikulárnych dokumentov vrátane procesu ich periodickej inovácie“ v súvislosti s inováciou pedagogických dokumentov. Rezonoval tiež problém s nedostatočným vybavením škôl učebnicami, najmä učebnicami pre prvý ročník škôl s vyučovacím jazykom ukrajinským. Širšia diskusi bola venovaná možnostiam cezhraničnej spolupráce so školami na Ukrajine.