Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


23.09.2019

Zasadala Predmetová komisia ŠPÚ pre rusínsky jazyk a literatúru

V piatok 20. septembra 2019 zasadala Predmetová komisia pre rusínsky jazyk a literatúru, ktorá pracuje pri Štátnom pedagogickom ústave a je poradným orgánom riaditeľa ŠPÚ. Členovia komisie hovorili spolu predovšetkým o výskumnom projekte s názvom „Systémový model tvorby kurikulárnych dokumentov vrátane procesu ich periodickej inovácie“.

Členov predmetovej komisie a námestníka riaditeľa ŠPÚ PhDr. Jozefa Facunu, PhD. a tajomníčku komisie Mgr. Boženu Mizerovú privítala v priestoroch Múzea rusínskej kultúry v Prešove jeho riaditeľka PhDr. Ľuba Kráľová, ktorá je aj členkou predmetovej komisie. Komisia prerokovala úlohy, ktoré ju čakajú v nasledujúcom období.

Hlavnou úlohou členov komisie bude ich aktívna participácia na výskumnom projekte s názvom „Systémový model tvorby kurikulárnych dokumentov vrátane procesu ich periodickej inovácie“.

V záverečnej diskusii rokovania, ktoré sa nieslo v konštruktívnom duchu, členovia komisie vyjadrili požiadavku zabezpečiť učebnice pre školy s vyučovacím jazykom rusínskym a školy s vyučovaním rusínskeho jazyka a literatúry.